Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Optimuscles massage te Best
Versie 1 13/10/2018

 1. Je afspraak
  Behandelingen kunnen alleen geschieden na het maken van een afspraak. Dit kan bij voorkeur
  online via de boekings app van Optimuscles, maar ook mondeling (bv. direct na een
  voorgaande behandeling), telefonisch, via Whatsapp of SMS. Wanneer je een afspraak maakt,
  stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan
  vermeld.
 2. Contra-indicaties
  Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Optimuscles besluiten om de
  massage niet uit te voeren of de behandeling (deels) in overleg te wijzigen.
  Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties de behandeling
  niet door kan gaan, is het raadzaam vooraf informatie in te winnen.
  Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis)-arts of
  specialist voordat je een afspraak bij Optimuscles maakt.
 3. Annuleren
  Een gemaakte afspraak kan door een klant 1 keer per maand kosteloos worden geannuleerd
  mits dit eerder dan 24 uur voor het aanvangstijdstip geschiedt. Bij een tweede of meerdere
  annulering in dezelfde maand en/of bij annuelring binnen 24 uur voor het aanvangstijdstip
  wordt 50% van de kosten die gemaakt zouden zijn in rekening gebracht. Bij no-show, d.w.z.
  zonder afmelding vooraf, is dit 100%.
  Indien je van te voren hebt betaald en recht hebt zoals hier bovenstaand op kosteloos
  annuleren kun je zonder extra te betalen een massage boeken welke binnen een maand dient
  plaats te vinden.
  Heb je bij boeken gebruik gemaakt van een krediet van je bundel en heb je recht op kosteloos
  annuleren, dan wordt je krediet direct weer terug gestort op je bundel.
 4. Bundels
  Optimuscles biedt z.g.n. bundels, ook wel strippenkaarten genoemd, aan die na aankoop recht
  geven op meerdere massages. Het aantal massage wordt bij deze bundels vermeld. De
  geldigheidsduur van een bundel is 1 jaar, tenzij anders aangegeven. Gedurende de geldigheid
  kunnen massages geboekt en betaald worden zolang het saldo dit toe laat. De behandeling
  dient plaats te vinden gedurende de geldigheid van de bundel of tot uiterlijk binnen een maand
  daarna. Iedere krediet op een bundel staat voor een massage van 1 uur tenzij anders
  aangegeven.
  De houd(st)er van een bundel is gerechtigd andere personen van deze kaart gebruik te laten
  maken, mits dit van te voren bij Optimuscles wordt gemeld. Houd(st)ers van een bundel die
  gekocht is met 65+ korting kunnen alleen andere 65-plussers gebruik laten maken van hun
  bundel.
  Voor een jaarkaart gelden dezelfde regels als bij een normale bundel.
  Op aangeschafte bundels wordt nimmer restitutie van het aankoopbedrag of delen daarvan
  gegeven.
  Op het moment van boeking wordt er 1 massage op het saldo van je bundel in mindering
  gebracht.
 5. Betalingen
  Alle behandelingen dienen vooraf of in de praktijkruimte direct na de behandeling te worden
  betaald. Betalingen vooraf kunnen geschieden bij online boeken via iDeal of door gebruik te
  maken van de kredieten op een aangeschafte en geldige bundel.
  Betalingen in de praktijkruimte kunnen contant of middels een PIN-betaling geschieden.
  Betaling op rekening is niet mogelijk.
 6. Aansprakelijkheid
  Optimuscles is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële
  schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.
  Alle behandelingen die worden aangeboden door Optimuscles vallen wettelijk gezien niet onder
  medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor verlichting van
  pijnen, rust, sport en ontspanning.
  Wanneer je je laat behandelen bij Optimuscles, dan is dit geheel op eigen risico.
 7. Je gezondheid
  Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik
  je medicijnen die pijnstillend zijn en/of het reactievermogen beïnvloeden dan dien je dit van
  te voren door te geven.
  Het is raadzaam om als je onder behandeling bent van een behandelaar
  (dokter/specialist/therapeut) altijd bij hem/haar aan te geven dat je naar een masseur gaat of
  van plan bent dit te gaan doen. Meestal wordt hier positief op gereageerd en vaak worden er
  dan ook adviezen meegegeven. Vraag eventueel deze adviezen op te schrijven.
  Belangrijk voor vrouwen: als je (mogelijk) zwanger bent moet je dat beslist melden. Je bent
  verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van
  jezelf en/of je kind.
 8. Privacy
  Al je persoonlijke en medische gegevens worden nooit verstrekt aan derden. Je naw-gegevens,
  mailadres en je mobiele nummer worden allen gebruikt om contact op te nemen. Gesprekken
  tijdens de massagebehandeling blijven altijd vertrouwelijk.
 9. Uitsluiting van behandeling
  Optimuscles behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.
  Een onverzorgd lichaam kan een rede zijn tot uitsluiting.
 10. Korting
  Korting op korting is niet mogelijk tenzij dit expliciet is aangeven. De jaarkaart valt onder een
  tijdelijke kortingsactie, hierop is dus geen extra korting mogelijk.
 11. Cadeaubonnen
  Cadeaubonnen en cadeaukaarten worden hierna cadeaubonnen genoemd. Cadeaubonnen
  kunnen niet ingewisseld worden voor geld. Met een cadeaubon kan een massage of een bundel
  geheel of gedeeltelijk betaald worden. Indien een geldigheid staat aangegeven op de
  cadeaubon geldt deze als periode tot wanneer de bon gebruikt kan worden.
 12. Overig
  De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Optimuscles
  te allen tijde worden gewijzigd.